Polityka prywatności. Zyskaj czas i pieniądze. Bezpłatne porównanie ofert przechowywania.

Polityka prywatności serwisu Przechowaj.pl

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Serwisu.

A. Założenia podstawowe

       1. Jedynym celem zbierania jakichkolwiek danych przez serwis Przechowaj.pl jest zapewnienie właściwego funkcjonowania serwisu,
           a przez to zapewnienia Ci najwyższej satysfakcji.

       2. Dokładamy wszelkich starań by zapewnić najwyższe bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych
           zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jednakże przypadek Edwarda Snowdena i udostępnienie danych z amerykańskiej służby NSA
           pokazuje niestety, że nawet najlepsze systemy mogą zostać złamane, a dane udostępnione publicznie.

       3. Zastrzegamy sobie prawo wysyłania do wszystkich użytkowników serwisu informacji o zmianach w serwisie
           oraz informacji o treści komercyjnej o ile użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera.

B. Usługa Newslettera

       1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Serwisu.

       2. Użytkownik korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.

       3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera 
           poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newsletter podczas rejestracji.

       4. Na wpisany przez Użytkownika adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi
           wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera wyślij takie zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy na stronie przechowaj.pl”.

       5. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji
           za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie serwisu.

C. Administrator danych

Administratorem danych osobowych dla serwisu Przechowaj.pl, którego właścicielem jest WebSiteDev Marcin Folkert, z siedzibą w Tychach przy ul. Rybnej 57A, kod pocztowy 43-100, wpisany do rejestru przedsiębiorców NIP 6462859174

 D. Typy danych

       1. Co do zasady używane są dwa typy danych.

           a. Przekazane przez Ciebie do Serwisu Przechowaj.pl w trakcie rejestracji i korzystania z Serwisu

           b. Przekazywane przez serwis Przechowaj.pl do Twoich urządzeń końcowych w ramach tzw. ciasteczek (cookies).
               Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Plików Cookies.
 

E. Zakres danych przy rejestracji

       1. Jeśli jesteś osobą prywatną przy rejestracji oczekujemy podania:

           a. Loginu

           b. Hasła dostępu

           c. Adresu mailowego

        2. Jeśli prowadzisz firmę, niezależnie od jej charakteru, przy rejestracji oczekujemy podania:

            a. Loginu

            b. Hasła dostępu

            c. Nazwy firmy

            d. NIP

            e. REGON

            f. Imię

            g. Nazwisko

            h. Adres

             i. Miejscowość

             j. Województwo

            k. Telefon 

       3. Rejestracja w Serwisie Przechowaj.pl jest również możliwa za pośrednictwem portalu Facebook oraz Google+.
           W takim przypadku konieczne jest udostępnienie Przechowaj.pl Twojego adresu mailowego używanego na tych portalach
           oraz listy znajomych. Dostęp do pozostałych informacji jest wyłącznie uzależniony od Twoich ustawień prywatności na tych portalach.
           Należy pamiętać, że Facebook oraz Google+ są dostawcami odpowiedzialnymi za oferowana wtyczkę,
           a przez to serwis Przechowaj.pl nie zawsze ma wpływ na ilość i rodzaj dostępnych danych podczas używania serwisu Przechowaj.pl
           Pomimo istniejącej wtyczki, Przechowaj.pl nie zapisuje Twoich loginów oraz haseł do w/w portali.

F. Zakres danych przy dodawaniu ogłoszenia

       1. Niezależnie od tego czy jesteś osobą prywatną czy firmą, w trakcie dodawania ogłoszenia oczekujemy podania:

           a. Adres

           b. Miejscowość

           c. Województwo

           d. Przedmiot do przechowania

           e. Imię

           f. Nazwisko

           g. Telefon

G. Zakres danych w pozostałych przypadkach

       1. Serwis Przechowaj.pl umożliwia komunikację między Tobą a innymi Użytkownikami Serwisu za pośrednictwem poczty wewnętrznej.

       2. Po dokonaniu transakcji użytkownicy mają możliwości wystawienia sobie wzajemnie komentarzy.

       3. Udostępnione porady mogą być w sposób moderowany komentowane przez użytkowników.

       4. We wszystkich trzech powyższych przypadkach, zakres udostępnianych danych uzależniony jest od Ciebie oraz innego użytkownika.

       5. Serwis Przechowaj.pl nie bierze odpowiedzialności za sposób wykorzystania podanych danych przez innych użytkowników z racji ogólnego ich dostępu.

       6. Serwis Przechowaj.pl może usunąć wybrane dane po Twoim zgłoszeniu poprzez formularz kontaktowy.

H. Wykorzystywanie danych

       Dane wykorzystujemy do różnych celów w zależności od zakresu danych

       1. z rejestracji - do naszej komunikacji z Tobą oraz automatycznego wypełnienia danych kontaktowych w ogłoszeniu oraz umowie przechowania

       2. z ogłoszenia - do poprawnego wyświetlania ogłoszenia w wynikach wyszukiwania oraz komunikacji z Tobą przez innych użytkowników

       3. z poczty - nie używamy nic z Twojej korespondencji

       4. z komentarzy - nie używamy nic z komentarzy. Możemy je modyfikować w przypadku otrzymania zgłoszenia i złamaniu regulaminu serwisu użytkowników

       5. z porad - używamy je do informowania innych użytkowników o funkcjonalnościach serwisu oraz tworzenia nowych punktów w Pomocy

       6. z cookies systemowych do sprawnego funkcjonowania i korzystania z serwisu Przechowaj.pl

       7. z cookies reklamowych  do przedstawienia Tobie treści reklamy odpowiadającej Twoim zainteresowaniom na bazie oglądanych przez Ciebie stron

       8. z cookies statystycznych do przygotowywania statystyk dotyczących serwisu Przechowaj.pl

       Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies zamieszczane przez naszych partnerów
       za pośrednictwem serwisu Przechowaj.pl, w szczególności dla potrzeb reklamowych i statystycznych.

I. Bezpieczeństwo i poufność danych

       1. Dążymy do zapewnienia najwyższych standardów w ochronie Twoich danych poprzez współpracę
          z najlepszymi firmami hostingowymi i bazodanowymi, gwarantującymi bezpieczeństwo danych.

       2. Ograniczamy dostęp do danych do bardzo wąskiej grupy administratorów serwisu Przechowaj.pl

       3. Nie przechowujemy Twojego hasła do serwisu Przechowaj.pl

       4. Współpracujemy z zewnętrznym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, który na bieżąco weryfikuje sposoby zabezpieczeń,
          dostęp do danych i zgodność z procedurami GIODO. Na Twoje życzenie możemy przekazać Ci kontakt do Administratora.

       5. Pamiętaj by opuszczając serwis Przechowaj.pl wylogować się i zamknąć okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji.
           Dzięki temu nikt nie będzie miał dostępu do Twoich danych.

 J. Zmiana / Usunięcie konta lub danych

       1. Twoje dane możesz samodzielnie edytować w zakładce Konto\Konto\Ustawienia.

       2. Jeśli chcesz usunąć konto, wyślij takie zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy. Twoje konto zostanie usunięte,
           jednakże dla celów podatkowych, dane dotyczące transakcji będą archiwizowane i widoczne dla innych użytkowników.

       3. Jeśli chcesz zmienić swój komentarz lub komentarz wystawiony przez innego użytkownika, wyślij takie zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy. 

K. Nasze dane kontaktowe

       Możesz skontaktować się z nami:

       1. mailowo – poprzez formularz kontaktowy na stronie przechowaj.pl

       2. listownie  – na adres firmy WebSiteDev Marcin Folkert, z siedzibą w Tychach przy ul. Rybnej 57A, kod pocztowy 43-100, wpisany do rejestru przedsiębiorców NIP 6462859174..

L. Przepisy końcowe

       1. Polityka dostępna jest pod adresem www.przechowaj.pl.

       2. Serwis dokona zmiany postanowień Polityki z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa) po uprzednim poinformowaniu Użytkowników
           poprzez publikację jednolitego tekstu Polityki na łamach Serwisu oraz wysłanie jego treści na adres email wskazany przez Użytkowników.
           Zmieniona lub zmodyfikowana polityka ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem,
           jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

       3. Zmiany polityki nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników,
           korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.

       4. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba fizyczna, wszelkie spory powstałe na gruncie Polityki lub umów o świadczenie usług
           mogą być rozstrzygane w drodze mediacji ( więcej informacji znajduję się tutaj:
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/)
           lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.

       5. Spory powstałe na gruncie Polityki  lub umów o świadczenie usług z Przedsiębiorcą będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy
           lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

       6.  Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2017 roku.

 

do góry