Polityka Plików Cookies

Polityka plików COOKIES (Ciasteczka) serwisu Przechowaj.pl

A. Założenia podstawowe

       1. Serwis prowadzony pod adresem www.przechowaj.pl którego właścicielem jest WebSiteDev Marcin Folkert, z siedzibą w Tychach przy ul. Rybnej 57A, kod pocztowy 43-100, wpisany do rejestru przedsiębiorców NIP 6462859174

       2. Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu oraz polityki prywatności serwisu www.przechowaj.pl
           i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości strony www.przechowaj.pl

       3. Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na stronach www.wszystkoociasteczkach.pl lub www.ciasteczka.org

B. Pliki cookies (ciasteczka)

       1. Pliki Cookies są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu,
           które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika.

       2. Pliki Cookies, którymi posługuje się www.przechowaj.pl nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników.

       3. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

       4. Serwis informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics.
           Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności serwisu. Korzystając ze stron Serwisu,
           Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

C. Administrator danych

       Administratorem danych osobowych dla serwisu Przechowaj.pl, którego właścicielem jest WebSiteDev Marcin Folkert, z siedzibą w Tychach przy ul. Rybnej 57A, kod pocztowy 43-100, wpisany do rejestru przedsiębiorców NIP 6462859174

 D. Rodzaje i cele korzystania z Plików Cookies

       1. Co do zasady wyróżnia się trzy typy plików

          a. SESYJNE - przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony
              lub przeglądarki internetowej. Używane są głównie do lepszej nawigacji na stronie oraz poprawnego działania wybranych funkcjonalności serwisu.

          b. STAŁE - pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.
              Używane są głównie do lepszej nawigacji na stronie oraz przekazywanie informacji do serwisu o sposobie korzystania serwisu przez Użytkowników

          c. ZEWNĘTRZNE - pliki cookies od serwisów partnerskich: np. Facebook, Google, Google analytics. Używane głównie do celów statystycznych
             oraz reklamowych.

E. Włączanie/wyłączanie Pliki Cookies

       1. Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień
           i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”,
           a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.

       2. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

       3. Serwis informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Serwisu.

F. Typ i zakres przetwarzanych danych

       1. Typ i zakres przetwarzanych danych określony jest w Polityce Prywatności Przechowaj.pl

       2. Serwis zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.

       3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych
           poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.

G. Przekierowanie do innych stron

       1. Serwis przechowaj.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW.

       2. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies danej strony.

       3. Serwis przechowaj.pl nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach. 

H. Przepisy końcowe

       1. Polityka dostępna jest pod adresem www.przechowaj.pl.

       2. Serwis dokona zmiany postanowień Polityki z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa) po uprzednim poinformowaniu Użytkowników
           poprzez publikację jednolitego tekstu Polityki na łamach Serwisu oraz wysłanie jego treści na adres email wskazany przez Użytkowników.
           Zmieniona lub zmodyfikowana polityka ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem,
           jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

  3. Zmiany polityki nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających z Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian.

  4. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba fizyczna, wszelkie spory powstałe na gruncie Polityki lub umów o świadczenie usług mogą być rozstrzygane
      w drodze mediacji ( więcej informacji znajduję się tutaj:
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/)
      lub sąd powszechny według właściwości ogólnej.

  5. Spory powstałe na gruncie Polityki  lub umów o świadczenie usług z Przedsiębiorcą będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy
      lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.

        6. Polityka obowiązuje od 1 kwietnia 2017.

do góry