4. Przedmiot uległ zniszczeniu / kradzieży.

O ile szkoda nie powstała w wyniku:

  1. a. działania siły wyższej np. powódź, oberwanie chmury itd.
  2. b. wady  oddanego przedmiotu np. uszkodzona nóżka od roweru lub motocykla

jesteś zobowiązany do naprawienia powstałej szkody poprzez:

  1. a. przywrócenie przedmiotu do stanu przed powstaniem szkody
  2. b. pokrycie kosztów naprawy
  3. c. obniżenie opłaty za przechowanie o wysokość szkody
  4. d. zaproponowanie dodatkowych usług np. ponowne przechowanie
  5. e. zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Komentarze

Musisz być zalogowany, aby móc komentować.

Brak komentarzy

do góry